Úvodná stránka

Inteligencia sa ostentatívne nedifamuje, inteligencia sa prejavuje.

Mať moc a nepoužiť ju , je moc.